Werken en leren

SVRO biedt leerlingen en stagiaires de mogelijkheid om te leren in de praktijk. We zijn een erkend leerbedrijf en vinden het een meerwaarde om leerlingen op te leiden tot toekomstige professionals. We staan open voor BBL- en BOL leerlingen die de opleiding Helpende, Verzorgende, Verpleegkundige of Medewerker Maatschappelijke Zorg volgen. Van stagiaires en leerlingen wordt verwacht dat zij de identiteit van onze organisatie onderschrijven. 

Werkbegeleider

Gedurende je opleiding of stage krijg je een vaste werkbegeleider toegewezen. De werkbegeleider begeleidt je tijdens jouw werkzaamheden en leert jou het vak eigen te maken. Met de werkbegeleider vindt er regelmatig een evaluatiemoment plaats over jouw ontwikkeling.StagevergoedingGedurende je stage ontvang je een stagevergoeding conform de CAO VVT. Deze en andere afspraken met betrekking tot jouw stage worden vastgelegd in een stageovereenkomst die je ontvangt op het moment dat je bij SVRO komt stage lopen. 

Leerlingsalaris

Kom je bij SVRO in dienst als leerling, dan heb je recht op een leerlingsalaris conform de CAO VVT. Deze en andere afspraken met betrekking tot jouw dienstverband worden vastgelegd in een leer-arbeidsovereenkomst op het moment dat je bij SVRO in dienst komt als leerling. 

Meer informatie

Voor meer informatie over een stage of leer-werkplaats bij SVRO kun je contact opnemen met één van onze praktijkopleiders. Voor woonzorgcentrum Elim in Barneveld zijn dat Wilma Otte en Coralien van Vliet en je kunt met hen contact opnemen via praktijkopleidingelim@svro.nl of via telefoonnummer 0342-403400.