Visie en identiteit

Zorggroep Sirjon ontleent haar bestaansrecht aan het bieden van zorg vanuit een reformatorische identiteit en richt zich op de cliënten binnen de reformatorische achterban. Iedereen die de Heilige Schrift, de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God en daarop gegrond de drie Formulieren van Enigheid erkent en herkent, zal zich thuis voelen binnen de sfeer van Sirjon. Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, is onze identiteit dan ook de basis. De norm en bron voor ons handelen. Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in onze zorg, ons spreken en in onze huizen.Denk aan het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het eerlijk omgaan met elkaar, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen van maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld. Al deze dingen kunnen we alleen doen in afhankelijkheid van God.
Onze identiteit is beschreven in een identiteitspaspoort. Binnen onze organisatie bezinnen we ons telkens weer op identiteit. We vinden het belangrijk dat we binnen de organisatie met elkaar het gesprek hierover voeren en hierin met elkaar delen.