CAO

Medewerkers van SVRO vallen onder de CAO VVT. In de CAO is alles vastgelegd over de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen is er een uitgebreid Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende (zorg)verzekeringen.